Magasinet KLIMA fornyer seg

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    fredag 12. des 2014
  • AV:
    Redaksjonen

chbjorNår det populærvitenskapelige magasinet KLIMA fra forskningsstiftelsen Cicero ikke lenger kommer i posten, er det noen som vil savne det. Et digitalt magasin blir ikke helt det samme. Redaktør Christian Bjørnæs mener likevel omleggingen var nødvendig. – Siden vi begynte å utgi magasinet i 1994, har det vært en veldig utvikling i måten folk bruker media, og i folks interesse for klima. Tidligere var vi nesten alene om å skrive om klimaforskning. I dag har vi  forskning.no, avisene, blogger, osv. Det betyr at vi må være raskere ute med stoff. I tillegg forventer leserne større grad av interaksjon og muligheten til å dele innhold med andre.

Men tror du et digitalt magasin vil få samme oppmerksomhet som før – vil det ikke lett bare bli en del av den store internett-tåka?
– Jeg tror det vil bli et mer levende magasin. Oppmerksomhet er først og fremst avhengig av godt innhold. Jeg er så heldig å ha veldig mange dyktige folk rundt meg som lager KLIMA, sier Christian Bjørnæs i en samtale med Besteforeldreaksjonen. De mest sentrale er Monica Bjermeland og Eilif Ursin Reed. Min jobb er å sørge for at magasinet har gode rammebetingelser og at vi hele tiden utvikler og forbedrer oss. Det som blir viktig fremover er å lage gode, relevante saker som leses og deles.

Vil innholdet i magasinet være om lag som før?
– Vi kommer ikke til å endre på den redaksjonelle profilen, men vi kommer til å utnytte muligheten for å formidle gjennom video og interaktiv grafikk. God populærvitenskap som når ut til alle er viktig for demokratiet, og for at vi som samfunn skal takle de omstillingene som er nødvendig. Det forskes mye på formidling av klimaforskning og klimaendringer. Vi må klare å bruke denne kunnskapen til å nå enda bedre og bredere ut.

Det fine papirmagasinet er historie.

Det fine papirmagasinet er nå historie.

KLIMA-redaksjonen har vært opptatt av å holde seg unna politiske vurderinger. Kan ikke det bli litt kjedelig?
– Vår oppgave er å vise frem hvilke valg som finnes. Det må være opp til politikerne å bestemme hvilken løsning som er best.

Vil det fortsatt bli skrevet egne artikler for magasinet, eller vil det stort sett bestå av lenker til artikler på Ciceros nettsider o.l.?
– Artiklene vil bli publisert på CICEROs sider, men vi jobber med å gjøre tydelig forskjell på hva som er KLIMA og hva som er nyheter fra instituttet. I februar vil vi lansere nye nettsider og da vil dette skille være veldig tydelig.

Hvordan vil dere følge opp de gamle abonnentene, som har fått bladet tilsendt i posten?
– De vil få tilsendt KLIMA per epost en gang i måneden, dobbelt så ofte som da vi kom ut på papir. Dersom du vil abonnere på KLIMA kan du gå hit: http://www.cicero.uio.no/klima

 

Spre klimavett,
del denne saken!