Nytt nederlag for tjæresand

XL pipeline 3Flertallet i Senatet i USA har sagt nei til bygging av en stor oljerørledning fra tjæresandfelt i Canada, som skulle frakte 800.000 fat per dag til oljeraffinerier i USA. Det er blitt en svært viktig sak for alle miljøforkjempere. Olje fra tjæresand har et massivt karbonfotavtrykk – noen ganger krever den mer energi å produsere enn den skaper – og Keystone XL rørledningen er nøkkelen til å gjøre virksomheten i Canada lønnsom. Statoil besluttet tidligere i år å legge på hylla en stor, planlagt utvidelse av tjæresandvirksomheten på grunn av høye kostnader og vanskelig markedstilgang. Republikanerne varsler omkamp om saken.

«En lunte til verdens største karbonbombe»
I fjor skrev ti fredsprisvinnere til president Obama og oppfordret ham til å avvise planene om Keystone XL tjæresand-rørledningen. Det vil være et avgjørende skritt for å begrense utvidelsen av en av de raskest voksende kildene til klimagass-forurensning, skriver de. «Selv om det ikke finnes noe enkelttiltak som kan forhindre en farlig klimautvikling, vil et ‘nei’ til Keystone XL være et viktig bidrag i riktig retning.»

Fredsprisvinnerne minner også om at tjæresandutvinningen har ødeleggende virkning på jord, vann og luft, og på lokalsamfunn i Alberta. Blant underskriverne er Betty Williams, Desmond Tutu, Shirin Ebadi og José Ramos Horta. Brevet minner presidenten om at «klimaendringer truer oss alle, men det er verdens fattige som allerede betaler for rike lands manglende evne til å handle. Fortsatt passivitet kan komme til å koste hundrevis av millioner av liv – og dødstallene vil bare fortsette å stige inn i fremtiden.»

For å hindre katastrofal global oppvarming på over to grader celsius, må vi la minst to tredjedeler av verdens reserver av fossilt brensel bli liggende i bakken. I kontrast til dette er planene for Albertas tjæreandressurser, beregnet til å være i samsvar med en global oppvarming på seks grader. Fredsprisvinnerne oppfordrer president Obama til å fokusere på trygg, ren og fornybar energi, og på en fremtid som verden fortjener. Les hele brevet her: https://www.besteforeldreaksjonen.no/wp-content/uploads/2013/06/Ti-fredsprisvinnere.pdf

XL pipline 2

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*