«Det finnes ingen planet B»

earthTurid Lilleheie er pensjonist, mor, bestemor, og var i 12 år forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag. I dag bruker hun stadig mer tid på klimakampen, forteller avisen Fremtiden (Drammen) i et stort oppslag i forbindelse med at hun har skrevet et åpent brev til Jonas Gahr Støre, sammen med to andre medlemmer av Besteforeldrenes klimaaksjon. «Norsk klimapolitikk famler seg frem. Det departementet som skulle ivareta den er nå fratatt all reell makt. Du fremstår i dag som den norske politiker som har størst mulighet til å få gehør for en intensivert klimapolitikk (…) Vi forventer at du bidrar til kursendring i visjon og strategi.»

Oppslag FremtidenVi ser konsekvensene av klimagassutslippene tydeligere og tydeligere for hver dag, sier Turid Lilleheie til Fremtiden. Vi har fortsatt en sjanse til å redde miljøet for våre barn og barnebarn, men det må gjøres her og nå – ellers er jeg stygt redd det kan ende med dunder og brak.

I høst deltok Lilleheie også på kjempemønstringen People’s Climate March i New York, forteller avisen. Der viste mer enn 350.000 mennesker sitt engasjement for et renere klima. I disse dager er hun travelt opptatt med planleggingen av «Klimafestivalen § 112» i Drammen, som finner sted fra 8. til 11. januar 2015. – Det blir arrangementer for både voksne og barn, og klima blir også tema på biblioteket i hele januar, forteller Lilleheie. Hun råder alle interesserte til å følge med på det stadig bredere programmet på: www.klimafestivalen112.

Men hvorfor Gahr Støre? spør avisen. – Vi har ingen tro på at Siv Jensen og Erna Solberg kan løse dette, de har da også lagt fram et direkte klimafiendtlig budsjett.  Derimot setter vi vår lit til at Støre, som leder for Norges største parti, har forutsetninger til å få ting gjort. Vi ønsker å gi ham en tillitserklæring med på veien, for å støtte ham i å gå fra ord til handling.

– Som Støre selv sier det: «Vi er den første generasjonen som faktisk får merke klimaendringene på kroppen, og den siste generasjonen som kan gjøre noe med det.» Hva kan vel bety mer enn å kjempe for å redde verden fra fullstendig miljøkollaps? For det er faktisk realiteten, om vi ikke handler nå. Det handler om at barnebarna våre skal få puste i ren luft.

Kjære Jonas Garhr Støre«Norsk klimapolitikk har hittil famlet seg frem. Det departementet som fremover skulle ivareta den er nå fratatt all reell makt. Du fremstår i dag som den norske politiker som har størst mulighet til å få gehør for en intensivert klimapolitikk.

Du nyter stor respekt hos velgerne og våre folkevalgte, så vel som hos næringslivsorganisasjoner for både arbeidstakere og arbeidsgivere. I boken ‘I bevegelse’ er du i kapittelet om klima inne på at kjernen i saken er økonomiens virkemåte. I dag råder kortsiktighet framfor erkjennelsen av at også markedet trues av at vi tærer på miljø- og ressursgrunnlaget nettopp for økonomien. Politikernes oppgave blir da å gjenvinne styringen.

Vi har forventninger til at du påtar deg den lederrollen som kreves. Mange ble skuffet da du tilsynelatende ga etter for overmakten i spørsmålet om fortsatt høy investeringstakt i olje og gass. Vi erkjenner imidlertid at «politikk er det muliges kunst». Vi håper du holder fast på dine erklærte ambisjoner om virkningsfulle klimatiltak. At du til tross for manøvrering via omveier styrer mot et overordnet mål. Tiden går, og fristen for å holde temperaturstigningen under to grader er i ferd med å løpe ut.

Vi er medlemmer av BKA – Besteforeldrenes klimaaksjon. Den er partipolitisk uavhengig og tilsluttet nettverket Concerned Grandparents Worldwide. Undertegnede ønsker å støtte deg som ansvarlig og nytenkende statsmann.

Vi forventer at du bidrar sterkt til kursendring i visjon og strategi. Vi tror at du er en av de få som kan klare å gjennomføre konkrete politiske tiltak som fremmer et meningsfullt arbeidsliv gjennom styring av offentlige og private investeringer.

Vi mener at du gjennom en slik politikk samtidig kan sikre vekst i livskvalitet og – sist men ikke minst – en ansvarlig ressursbruk som tar vare på kloden for våre barnebarn. Det finnes ingen planet B!»

(Fra Dagsavisen Fremtiden 25. november)

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Gustav Paulsen | 27.11.2014

    Flott og viktig innlegg. Det er viktig å støtte alle politikere som tar klimakampen på alvor. Jeg håpe at denne typen innlegg, og den støtten de får, vil være med å vekke våre politikere.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*