Bli med på klimafestival!

Klimafestival 2

Ved nyttårstider går den uformelle Klimafestivalen §112 av stabelen. Det er en folkelig mobilisering for å skape økt bevissthet om klimasituasjonen og muligheten til å gjøre noe med den. Paragraf 112 henspiller på grunnlovsparagrafen fra 1992 som Besteforeldreaksjonen har gjort til sitt motto, og som forplikter myndighetene til tiltak som verner vårt felles livsmiljø, også for fremtidige generasjoner. Det gir grunn til stolthet; få land har en tilsvarende bestemmelse i sin konstitusjon. Nå gjelder det bare at miljøparagrafen blir tatt i bruk og får den plass den fortjener i folks bevissthet og i premissene for viktige beslutninger om vårt lands framtid.

Åpen for lokale initiativer
Initiativet til Klimafestivalen §112 kom fra Norsk Klimanettverk, en forholdsvis løs gruppering med tyngdepunkt i Oslo-området. Her er frivillige godt i gang med planlegging av festivalen. Andre steder ligger det foreløpig ikke an til noe. Men det er fortsatt mulig for klimabesteforeldre landet rundt å henge seg på og gjøre en innsats, sier Elisabeth Tveter Briseid i koordineringsgruppa.

elisabethbriseidKlimafestivalen på ditt hjemsted blir akkurat så omfattende eller så begrenset som du og andre lokale krefter selv bestemmer! Det kan bli ett enkelt arrangement eller flere. Ta gjerne kontakt med folk du kjenner og gå i gang, oppforder hun. I hjembyen Drammen er arbeidet godt i gang. En gruppe med henne selv og Turid Lilleheie i spissen, har kontaktet organisasjoner og institusjoner som allikevel skulle ha ulike arrangementer på denne tida. Dermed skal Pensjonistuniversitetet, Kirkeforum og andre ha klima som tema. Gruppa har også et godt samarbeid med Kommunens kulturavdeling. De er på banen med barnearrangement og ungdomskonsert. Skøytebanen på Bragernes torg får isbjørnbesøk som Natur og Ungdom tar seg av, en lokal tegner varter opp med utstilling, det blir «åpent speidermøte» og klimagudstjeneste. Drammen folkebibliotek setter opp egen bokutstilling.

Drammens-gruppa satser også på å samle inn underskrifter til «Broen til framtiden» og  kampanjen for flere grønne arbeidsplasser i Norge. Hvis alt går etter planen, skal vi ha en lavvo på Bragernes torg. Der kan folk komme innom og få inspirasjon. Foreløpig er vi langt fra å være i mål med alt som skal skje, men vi er en god gjeng som jobber sammen med glød for å skape lokalt engasjement. Det må til for å få snu utviklingen i riktig retning.

Mer informasjon og inspirasjon finnes man her: http://klimafestivalen112.no

Grunnloven § 112
Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*