Ny og forsterket miljøparagraf

Beate SjGrunnlovens miljøparagraf er blitt endret av Stortinget. Tidligere § 110 b er blitt til 112, språket er modernisert og siste ledd har fått skjerpet ordlyd. Der det før, litt vagt, het at «Statens Myndigheder give nærmere Bestemmelser til at gjennemføre disse Grundsætninger», står det nå, utvetydig: «Staten skal iverksette tiltak for å gjennomføre disse grunnsetninger». – Det har vært en del forvirring rundt ordlyden i miljøparagrafen, men nå er budskapet klart, sier jussprofessor Beate Sjåfjell til Vårt Land. Statens plikt til å verne om miljøet er tydelig slått fast, og det vil bli lettere å gå til klimasøksmål der det måtte bli nødvendig, mener hun.  

Spre klimavett,
del denne saken!