Påminning: Konferanse om Grunnlovens miljøparagraf

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    tirsdag 22. apr 2014
  • AV:
    Redaksjonen

festsal2«Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares.» Hva slags rettigheter for folket og plikter for myndighetene følger av § 110 b, vedtatt av Stortinget i 1992? Hva betyr det i lys av dagens store klimautfordringer? Og hvilke rettslige skritt kan følge dersom staten ikke oppfyller sitt ansvar? Spørsmålene belyses på den åpne populærvitenskapelige konferansen i Oslo 15. mai. Dit kommer blant andre forfatter og jurist Roger Cox fra Nederland der miljøstiftelsen Urgenda har gått til sak mot staten for å tvinge gjennom en faglig ansvarlig klimapolitikk. Se mer om program og påmelding. 

Spre klimavett,
del denne saken!