• EMNER:
  • PUBLISERT:
    tirsdag 22. apr 2014
  • AV:
    Redaksjonen

Påminning: Konferanse om Grunnlovens miljøparagraf

festsal2«Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares.» Hva slags rettigheter for folket og plikter for myndighetene følger av § 110 b, vedtatt av Stortinget i 1992? Hva betyr det i lys av dagens store klimautfordringer? Og hvilke rettslige skritt kan følge dersom staten ikke oppfyller sitt ansvar? Spørsmålene belyses på den åpne populærvitenskapelige konferansen i Oslo 15. mai. Dit kommer blant andre forfatter og jurist Roger Cox fra Nederland der miljøstiftelsen Urgenda har gått til sak mot staten for å tvinge gjennom en faglig ansvarlig klimapolitikk. Se mer om program og påmelding.