LO må ta ansvar: et nytt solidaritetsalternativ

TuridL2I dag arrangerer deler av fagbevegelsen og flere miljøorganisasjoner en konferanse: «Broen til framtiden: En klimaløsning nedenfra». Arrangørene sier at konferansen skal være et godt sted å lete etter modige alternativer. Det lover godt, skriver Turid Lilleheie. Hun er tidl. forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag og med i styret for Besteforeldreaksjonen. – Hvis Norge skal oppfylle sine klimaforpliktelser kreves det politisk mot og vilje. Skal vi få til en mer framtidsrettet klimapolitikk, må LO være pådriver.  Å bygge allianser og skape miljøbevisste medlemmer er en god og viktig start. Derfor er denne konferansen viktig!

Vi har ingen tid å miste
Ifølge FNs klimapanel vil den globale oppvarmingen i dette århundre øke med mellom 2 og 6 ˚C, avhengig av klimapolitikken.  Rike land har bidratt med 70 % av de akkumulerte utslippene. Dersom verden i 2050 har en befolkning på ni milliarder, og globale klimagassutslipp skal reduseres med 85 %, er det ca. 1 tonn CO2 per år per innbygger. Norske utslipp er i dag på ca 11 tonn per innbygger.

FNs klimapanel konstaterer videre at rike land må redusere sine utslipp med mellom 25 og 40 % innen 2020 for at global oppvarming skal begrenses til 2 ˚C. Det betyr at norske utslipp må reduseres til mellom 30 og 37,5 mill. tonn innen den tid.

LO sitt varemerke er å ta samfunnsansvar
LO har alltid tatt samfunnsansvar, det er LO sitt varemerke. I 1934 skrev Arne Paasche Aasen arbeidersangen, Vi bygger landet: «Vi er de tusener som bygger landet.  Det ble oss kjært i dagens strid. Vi bar det fremad i savn og armod, nu bygger vi den nye tid.» Enda en gang skal LO være med å bygge den nye tid, tuftet på internasjonal solidaritet og i solidaritet med kommende generasjoner.

Vi trenger et nytt Solidaritetsalternativ

Per Kleppe ledet Sysselsettingsutvalget som i 1992 la fram forslaget om "Solidaritetsalternativet". Han er nå med i Besteforelreaksjonens råd.

Per Kleppe (finansmin. 1973-79) ledet Sysselsettingsutvalget som i 1992 la fram forslaget om «Solidaritetsalternativet». Med i Besteforelreaksjonens råd.

På begynnelsen av 90-tallet ble partene i arbeidslivet enige om å innføre det vi kalte Solidaritetsalternativet som et virkemiddel i lønnspolitikken. Politiske myndigheter kunne ikke løse problemene på arbeidsmarkedet alene. Det måtte et trepartssamarbeid til. Myndighetene kan heller ikke løse miljøutfordringene alene. Først når LO erkjenner dette, først da tar de miljøutfordringene på alvor.

Hensikten med Solidaritetsalternativet var å få til ansvarlige inntektsoppgjør for å hindre inflasjon og styrke konkuranseevnen for industrien. Det nye solidaritetsalternativet skal sikre en fremtidsrettet miljøpolitikk, bevare arbeidsplasser og bedre konkurranseevnen for norsk politikk. Forskning og nyskaping må innrettes mot bærekraftig utvikling, miljøvennlig industri og grønne arbeidsplasser. Norge må starte omstillingen nå. Partene må bli enige om målene og virkemidlene for å løse vår tids største utfordring – den globale oppvarming. Det dreier seg om kollektiv fornuft, slik LO-leder Yngve Hågensen pleide å si.

(artikkelen er tidligere trykt i Klassekampen)

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!