Må stå på krava!

grande hareideKlimavalg-leder Svein Tveitdal har skrevet til Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide og gratulert med valget, som har gitt dem en strategisk posisjon for å gjennomføre politikken deres. Han minner om at både Venstre og KrF i valgkampen støttet kravene fra Klimavalg 2013, herunder en reduksjon av utslippene med 25-40 prosent innen 2020, i forhold til nivået i 1990. Det betyr en vesentlig skjerping av målsetningene i klimaforliket, sier Tveitdal, som også mener at Stoltenberg-regjeringen har hatt en overdreven tro på tiltak andre steder i verden. – Det blir feil fokus. Vi må feie for egen dør, og se på egne muligheter.

Klimaforliket ikke godt nok

Tveitdal mener Stortingets klimaforlik er blitt en sovepute, og at det er dårlig forstått hvor utilstrekkelig målsetningene for utslippskutt i realiteten er. – Mange tror at norske politikere er enige om å følge tilrådingene fra FNs klimapanel. Det er langt fra tilfelle. Realiteten er at hvis andre land legger seg på samme lave ambisjonsnivå som oss, vil det ikke være mulig å begrense global temperaturøkning til 2 grader.

Han er også kritisk til den norske virkemiddelbruken. – Kvotehandel i og utenfor EU er god teori, men tvilsom praksis. Svingende og lave kvotepriser stimulerer ikke til innovasjon eller langsiktig industriell planlegging.

Miljøpartiene må vise fasthet

 – Politikere over hele verden har latt utviklingen gå alt for langt. Nok store ord og fett flesk!. Det haster, og jeg oppfordrer Venstre og KrF til å stå fast på at forpliktende klimaløsninger skal ligge i bunn av en avtale med andre partier.

Klimavalg 2013 har tilslutning fra mer enn 100 organisasjoner, blant dem mange tunge aktører i norsk samfunnsliv: kirken, fagbevegelse, barne- og ungdomsorganisasjoner, miljøbevegelsen. – Vi er mange som er utålmodige, sier Svein Tveitdal. Vi ønsker å se politikere som på en troverdig måte griper tak i det globale fellesskaps jobb nummer én – å lukke gapet mellom de klimatiltakene som er nødvendige og de som faktisk blir iverksatt.

Se brevet til Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide  

 

Spre klimavett,
del denne saken!