Klimafornekterne på banen

skepticalScienceOm et par uker offentliggjør FNs klimapanel første del av sin nye hovedrapport. Etter alt å dømme vil den bekrefte og forsterke tidligere konklusjoner og advarsler. Ikke overraskende er klimafornekterne alt på banen, med påstander om at oppvarmingen har stoppet opp, at vi i virkeligheten går inn i en tid med global nedkjøling, osv. Det settes ut rykter i media om at klimapanelet har innkalt til hemmelige krisemøter. På nettstedet Skeptical Science følges dette miljøet og dets virksomhet nøye. Nylig publiserte de en artikkel om «de fem stadiene av klimafornekting» – med lett gjenkjennbare påstander også fra den norske debatten.

Problemet eksisterer ikke

Den første og umiddelbare reaksjon på et ubehagelig problem, vil ofte være å benekte fakta. Klimafornekterne har lenge benektet at planetens gjennomsnittstemperatur øker. Det hevdes feilaktig at økningen stoppet opp for rundt femten år siden, eller at vi nå opplever global nedkjøling og økende isdannelse i arktiske farvann, slik vi har sett også i norske i tabloidaviser i det siste. At alle indikatorer viser at oppvarmingstrenden er uendret eller akselererer, og at det meste av varmen lagres i havet, blir ignorert.  

Det er ikke vår skyld

Etter hvert som klimafornekterne gir opp påstand nummer én, fordi bevisene er for sterke, tar de et skritt videre og hevder at oppvarmingen ikke skyldes menneskelig aktivitet og forurensing, men endret solinnstråling e.l. En utbredt påstand er at klimaforskernes modeller stemmer stadig dårligere med den faktiske klimautvikling, og at mange forskere er uenige med FNs klimapanel – selv om sannheten er at det er økende konsensus og at 97 prosent av alle klimaforskere er enige om årsaken til global oppvarming.

Oppvarming er ikke et problem

Enkelte klimafornektere har gitt opp påstandene om at global oppvarming ikke skjer, eller at det ikke er menneskeskapt. Da kan man i stedet hevde at oppvarmingen ikke er så mye å bekymre seg for – vi kan i hvert fall ikke være sikre på at konsekvensene blir så alvorlige som FNs klimapanel og andre sier. Argumentet ignorerer føre var-prinsippet og all fornuftig risikovurdering. Hvis vi tenkte på samme måte når det gjelder faren for brann og ulykker, ville ingen tegne forsikringer.

Snakk om noe annet

En utbredt påstand blant klimaskeptikere er at det ikke finnes realistiske eller økonomisk gjennomførbare alternativer til fossile energikilder. Skal verdens fattige komme opp på et akseptabelt velstandsnivå, trenger de mer energi, sier gjerne Ola Borten Moe når han skal forsvare norsk oljeindustri og Statoils tjæresandvirksomhet. Det han ikke snakker om, er at ingen vil lide mer enn de fattige og underpriviligerte, under fortsatt CO2-utslipp fra bruk av fossil energi og den globale oppvarming som er den uunngåelige følge av dette.

Det er for sent å gjøre noe

Femte og siste nivå av klimafornekting innebærer en påstand om at det er for sent å løse problemet, så vi bør ikke prøve engang. Dessverre kan dette argumentet være selvoppfyllende. Hvis vi venter for lenge, kan vi ende opp med å legge til rette for katastrofale klimaendringer. Den gode nyheten er at vi fortsatt har tid til å unngå en slik utvikling. Jo mer vi reduserer utslippene, desto mindre vil konsekvensene bli. Utfordringen ligger i å oppnå tilstrekkelige utslippsreduksjoner når verdens oljeindustri og alle dens medspillere og lobbyister sprer desinformasjon gjennom media.

Les hele artikkelen på Skeptical Science 

 

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!