Kjære klimaengasjerte venn og velger!

svein225Da er dagen kommet. Aldri før har så mange vært mobilisert i felles innsats for å få fokus på klimautfordringene i Norge. Klimavalg 2013 har vokst kraftig og er nå over 100 organisasjoner! Klimautfordringene og avhengighet av olje og gass, har gått fra å være et perifert tema i starten av valgkampen, til sentrum av debatten nå mot slutten. – Vi ser fremdeles et klart skille mellom de store partiene og de mindre, hvor de store ikke er like ambisiøse som de små, sier leder for kampanjen, Svein Tveitdal. La oss likevel håpe at dette valget er med å gjøre alle politikere og velgere mer ambisiøse. Vi vil ha vår tids beste løsninger på vår tids største problem!

Spre klimavett,
del denne saken!