Vi trenger menneskevern

RPEtter FNs nye klimarapport trenger vi ikke mer miljøvern, vi trenger menneskevern, skriver Arnfinn Christensen på forskning.no. – Tenk om vi var i et fly. Tenk om kapteinen var Rajendra Pachauri, lederen av FNs klimapanel, og stemmen lød over høytaleren: Mine damer og herrer. Vi er på vei inn i et uvær, og det er 95 prosent sannsynlighet for at turbulens vil ødelegge vingene og vi vil styrte i havet. Vi endrer derfor kurs. Ville jeg da høre gneldringen fra en skeptisk medpassasjer: 95 prosent? Hvordan kan han vite det så sikkert? Å snu er kostbart. Nei, vi fortsetter rett fram! Selv ville jeg stemt for å snu om sannsynligheten bare var én prosent, eller mindre. 

Spre klimavett,
del denne saken!