Nytt magasin om klima, rettferdighet og gudstro

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    fredag 9. aug 2013
  • AV:
    Redaksjonen

klimamagasin_2Magasinet Klimarettferdighet – «om tro, teologi og klima» – blir i sommer sendt ut til alle kirkesamfunn. Det skal bidra til å gi forståelse og økt bevissthet om kirkenes engasjement i klimasaken, og da spesielt knyttet opp mot Klimavalg 2013. Magasinet inneholder også en egen Guide til bærekraftig liv. – Det er tid for mer enn å synge et kyrie eleison og be et Fadervår. Det er tid for at Guds folk her og over hele jorden reiser seg og tar ansvar, sier Paul Erik Wirgenes, leder for styringsgruppen til prosjektet Skaperverk og Bærekraft, som står bak utgivelsen. Magasinet er tilgjengelig både på papir og nett.

 – Vi håper magasinet vil inspirere og bidra til økt bevissthet blant unge, voksne og eldre, sier Knut Refsdal, generalsekretær i Norges Kristne Råd. Magasinet kan benyttes som utgangspunkt for samtale i menigheter, forsamlinger og grupper. Ønsker du mer informasjon eller å bestille magasinet, kan du ta kontakt på post@norkr.no eller med prosjektkoordinator for Skaperverk og Bærekraft, Per Ivar Våje, tlf 23 08 12 66 eller klimarettferdighet_magasin_2013_373piv@kirken.no.

Les magasinet på nett her.

«Vi har fått i oppdrag å forvalte skaperverket, men måten vi lever på gir jorden feber og rammer særlig de svakeste. Vårt forbruk påvirker også vårt forhold til Gud og andre mennesker. I denne guiden kan du lese litt mer om hvorfor og hvordan du kan redusere ditt forbruk og leve mer bærekraftig. Når alt kommer til alt er det summen av enkeltmenneskers handlinger som kan gjøre en forskjell.» Fra Guide til et bærekraftig liv.

Klimaløft på tvers av generasjoner

Kirkene består av mange ulike mennesker, og har derfor en unik sjanse til å mobilisere i kampen mot klimaendringene. To sentrale personer i norsk kirkelighet forteller om hvorfor de arbeider for å sette klima på dagsorden.

Av: Hege Merete Andersen (Fra Magasinet Klimarettferdighet, s. 27)

KristinNÍNA KRISTÍN OSKARSDOTTÍR kommer heseblesende inn på kaféen. Hun har akkurat hatt muntlig eksamen i hebraisk og kan glede seg over gjennomført bachelorgrad i teologi og forestående sommerferie. Som nyvalgt leder for Unges Kristne Råd er hun veldig klar for å prate om klimasaken. Dette er en sak som Unges Kristne Råd nylig hadde en uttalelse om, hvor de oppfordret til deltakelse i Klimavalg 2013.

Hun er tydelig engasjert i saken. – Når vi har fått noe så bra, så må vi jo ta vare på det. Forvalteroppgaven er jo noe vi har fått i gave, sier hun og trekker fram gleden av å ha fire årstider. – Det er så fint, men så ødelegger vi det ved ikke å ta vare på det.

Integrert del av troen

Arnfinn LHundre meter unna kaféen har Den Evangelisk Lutherske Frikirke sitt hovedkontor. En brennende engasjert synodeformann Arnfinn Løyning forteller villig om hvorfor klima er viktig for han. – Det er så enkelt at jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Det er rett og slett så enkelt. Det er en integrert del av troen, det å være kristen og det å være et menneske. Det henger uløselig sammen med alt. Mennesket er en del av skaperverket, vi er en del av naturen. Og da angår dette oss i aller høyeste grad, sier han.

Lære av hverandre

Nína mener at de voksne kanskje har noe å lære av de unge når det kommer til dette. – Vi har vokst opp med miljøbevissthet og lært om det i skolen fra vi var små. For de som er eldre har dette kommet senere inn i livet, mens det for oss er helt naturlig å tenke på miljø som en del av alt man gjør, sier hun.

Begge er enige om at generasjoner må jobbe sammen for å vinne over klimautfordringene.  Jeg tror at de unge har behov for å se at noen av oss gamle og eldre brenner for denne saken, sier Arnfinn, så jeg ønsker å jobbe sammen med de unge i denne saken.

Engasjerer seg for andre

Både Nína og Arnfinn trekker fram det globale perspektivet når de skal forklare hvorfor det er viktig at kirkene er aktive i arbeidet for å sette klima på dagsorden. – Det handler jo ikke bare om oss i Norge, sier Nína. – Vi har ikke opplevd det verste. Klimakonsekvensene som tørke og tornadoer kommer i fattige land. Vi kan ikke bare gjemme oss. Det vi gjør her påvirker resten av verden, derfor har vi et ansvar. Spesielt siden vi er de som har ressursene til å være miljøbevisste, fortsetter hun.

Arnfinn har engasjert seg i Besteforeldrenes Klimaaksjon, og forteller at han er redd for konsekvensene av havstigning når hans tippoldebarn en gang skal vokse opp. – Nederland kan jo for eksempel bare bygge høyere diker, fordi de har økonomi til det. Men Bangladesh og disse øyene ute i Stillehavet…  Det er igjen de fattige som rammes hardest, sier han bekymret.

Bevisst morfar

Frikirkens leder forteller om et privat øyeblikk som har hatt stor betydning for hans engasjement i senere tid. – Da barnebarnet mitt var bitteliten var det en gang han lå på gulvet og smilte til meg. Jeg sto over han på alle fire og så han inn i øynene og så sa jeg til han at «morfar skal prøve å gjøre det han kan for at denne kloden skal være god for deg å leve på når du blir like gammel som meg».

Gjennom sitt arbeid i Frikirken og engasjement i Besteforeldrenes Klimaaksjon har han holdt sitt løfte. Men han fokuserer også på at vi må være bevisste på miljø og forbruk i eget liv. – Mitt engasjement blir ikke troverdig hvis jeg skal være helt likegyldig i eget liv, sier han og trekker fram behovet for å redusere flyreiser og forbruk. Selv er han en god ambassadør for kollektivtransport, og er ofte å se på et tog rundt om i landet.

På tvers av generasjoner og kirkesamfunn viser de to at engasjement og glede over skaperverket ikke bare er noe for miljøbevegelsen.

 

Spre klimavett,
del denne saken!