Der skal sættes handling bag ordene …

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    lørdag 17. aug 2013
  • AV:
    Redaksjonen

DANMARKDanmarks regjering har nylig lagt fram planen «På vej mod et samfund uden drivhusgasser». Mens norske politikere prøver å dekke over vårt lave nasjonale ambisjonsnivå – langt bak FNs krav til rike land, heter det i den danske planen at «Regeringens mål er at reducere Danmarks samlede drivhusgasudledninger med 40 pct. i 2020 i forhold til niveauet i 1990. Det er ambitiøst, men nødvendigt for at bringe udviklingen på rette spor (…) Hvad hjælper det, når der ikke er international enighed om reduktionsindsatsen? – Vi skal med den ambitiøse indsats i Danmark netop vise andre lande, at det kan lade sig gøre at reducere udledningerne markant.»

Fra forordet:

De menneskeskabte klimaforandringer er reelle og skal tages alvorligt. Der skal sættes handling bag ordene, hvis vi skal vende den nuværende udvikling, hvor verdens drivhusgasudledning fortsat stiger. Regeringen ønsker, at Danmark bidrager aktivt til at opfylde anbefalingerne fra videnskaben om markante reduktioner i udledningen af drivhusgasser.

Samtidig ønsker vi at vise Danmark som et eksempel for resten af verden på, at en grøn omstilling kan forenes med økonomisk udvikling. Videnskaben anbefaler, at de industrialiserede lande reducerer deres samlede drivhusgasudledninger med 80-95 pct. i 2050 i forhold til 1990 som et led i en samlet halvering af de globale udledninger. Det mål har EU tilsluttet sig. Og det mål skal Danmark bidrage til at nå. Det betyder, at vi skal omstille vores økonomi markant.

Fremskridtene i den globale indsats på klimaområdet er indtil videre alt for beskedne. Det er ved eksemplets kraft, at Danmark skal bidrage til at få resten af verden med i den globale indsats mod klimaforandringer. Danmark er et rigt land og har derfor muligheden for at gå foran.

Regeringens strategi for at bringe Danmark på sporet af 2050 målet indebærer et mellemfristet mål om 40 procents reduktion i 2020 af alle danske drivhusgasudledninger. Med dette mål lever Danmark op til de videnskabelige anbefalinger for rige lande med høje udledninger af drivhusgasser, og den nødvendige omstilling i alle relevante sektorer igangsættes.

Med klimaplanen lægges op til en bred dialog med alle relevante aktører om de kommende indsatser. Udover at starte denne dialog vil regeringen fremsætte en klimalov i det kommende folketingsår. Klimaloven skal skabe konkrete rammer for arbejdet med den grønne omstilling og sikre fremdrift i reduktionsindsatsen, så Danmark kan leve op til klimamålene.

Regeringen vil vise, at en ambitiøs klimapolitik kan forenes med økonomisk udvikling og gode rammevilkår for erhvervslivet. Kun derved kan vores eksempel inspirere andre. Det er også grunden til, at regeringen ikke vil pålægge erhvervslivet nye generelle forhøjelser af skatter og afgifter. Regeringen ønsker at føre en klog klimapolitik. Det betyder, at klimahensynet skal integreres i de enkelte sektorers politik. Klimahensyn bliver dermed en naturlig del af transportpolitikken, landbrugspolitikken m.v. Integration mellem politikområder og synergieffekter er nødvendig, ikke bare for målopfyldelsen i 2020, men for den langsigtede grønne og strukturelle omstilling frem mod 2050.

SE PLANEN: På vej mod et samfund uden drivhusgasser

SE OGSÅ: Søkelys på den norske klimameldingen/klimaforliket

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*