Med tro på at det nytter!

Foran Stortinget

Barnas klima er vår sak. Verdens barn trenger modige og verdiorienterte politikere. Det viktigste lille Norge kan gjøre, er i konkret handling å vise at rike land må og kan redusere sine utslipp først og mest. Derfor skal olja i Lofoten få lov å bli liggende. Derfor stiller besteforeldre opp med plakater og bannere foran Stortinget, fast hver måned. I Bergen står vi på Torgallmenningen, i Trondheim på Nordre, i Stavanger ved Domkirken. Besteforeldreaksjonen er basert på overbevisningen om at vi som mennesker bryr oss om livskvaliteten til framtidige generasjoner – tilgang på ren luft og vann, mat og husly for alle innbyggere på planeten.

Spre klimavett,
del denne saken!