Lever nordmenn i en petroleumsboble?

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    søndag 25. nov 2012
  • AV:
    Redaksjonen

Statsministeren Stoltenberg holder fast på at klimaproblemene løses gjennom  internasjonal enighet om karbonpris og handel med klimakvoter. «Dette er samme medisin som han har foreskrevet i over 20 år. Tror noen virkelig at dette virker?» spør Peter M. Haugan, i en kronikk i Dagens Næringsliv. Han er professor i geofysikk ved Universitet i Bergen, og mener norsk klimapolitikk er styrt av et sett med «behagelige illusjoner».

 «Det fascinerende med disse illusjonene er at vi alle mer eller mindre stilltiende har akseptert påstandene og tviholder på dem selv når det er blitt innlysende at de ikke holder mål. Da er det ikke lengre illusjoner, men løgner. Les kronikken i DN.

Spre klimavett,
del denne saken!