Uaktuelt med delvis åpning av Lofoten

Olje- og energiminister Ola Borten Moe mener det er forsvarlig å åpne deler av Lofoten for oljevirksomhet. Det reagerer Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja kraftig på.

– Vi vil kjempe for at hver minste lille bit av havområdene forblir stengt for oljeindustrien, sier nestleder Vågard Erdahl Nyaas. Både fisk og klima krever en annen måte å tenke på.

Ifølge Borten Moe kan Nordland VII og Troms II utenfor Vesterålen og Senja holdes stengt neste stortingsperiode for å åpnes senere. Mens deler av Nordland VI utenfor Lofoten burde åpnes snarest.

– En visshet om åpning i fremtiden er en dødsdom for fiskerinæringa. Kunnskapsinnhentingen bekreftet at sameksistens mellom fiskeri og olje kun er fagre ord. Da må vi lytte til kunnskapen fremfor å tro at det bare er å vente noen år så går det fint, sier Nyaas.

Folkeaksjonen reagerer også på Borten Moes oppfatning om at olje og gassutvinning vil ha liten påvirkning på naturmiljøet.

– Lofoten, Vesterålen og Senja er helt unike havområder. Her huser vi naturverdier av internasjonal betydning. Bare det at verdens siste store robuste torskestamme gyter her burde sette en stopper for oljeboring her i all fremtid, mener Nyaas.

Ny forskning viser også at 2/3 av alle petroleumsressurser må ligge skal vi nå klimamålene. Det har IEA presentert i World Energy Outlook 2012 som politikere og oljeindustri ofte brukes som referanse.

– Klimaet krever at det settes ei grense for oljeindustrien. Om ikke den grensa går ved Lofoten, begynner vi virkelig å få problemer. Vi kan ikke hente opp alt, avslutter Nyaas.

Kilde: Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

 

Spre klimavett,
del denne saken!