Går oppvarmingen langsommere enn antatt?

Nyheten om at ”Oppvarmingen går saktere” (Aftenposten 31 oktober) har vakt en viss oppmerksomhet. Artikkelen bygger på arbeider ved CICERO Senter for klimaforskning, og hevder at en dobling av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren vil gi en oppvarming på mellom 1,3 og 2,9 grader. Det er mindre enn det FNs klimapanel har regnet med, og er mottatt som en gladnyhet – av noen endog som et tegn på at global oppvarming «ikke er så farlig likevel».

«Dette kan gi oss litt mer tid, men det er likevel all grunn til å intensivere arbeidet med å begrense utslipp av klimagasser», skriver professor Hans Martin Seip. Han forklarer bakgrunnen for de nye beregningene.

Hvor følsomt er klimaet?

Fra begynnelsen av industrialiseringen til i dag – hovedsakelig pga forbrenningen av kull, olje og gass – har innholdet av CO2 i atmosfæren økt fra 280 til 395 ppm (parts per million). Dette gir økt drivhuseffekt og forklarer hvorfor gjennomsnittstemperaturen på jorda stiger.  

Se også Grunnkurs i global oppvarming

Den direkte virkningen av endret CO2-konsentrasjon kan beregnes ganske nøyaktig. Problemet ar at endret temperatur også medfører andre endringer, som kan forsterke eller svekke utslagene. Det er størrelsene på disse tilbakekoblingene som skaper usikkerhet i det forskerne kaller «klimafølsomheten»: hvor stor temperaturøkning vi må regne med ved en dobling av CO2-konsentrasjonen.

Betydning for klimatiltak?

De nye studiene kan tyde på at det er mindre sannsynlighet for umiddelbar ekstrem klimaendring enn tidligere antatt. Det betyr imidlertid lite for vurderingen av tiltak og utslippskutt, som det uansett haster med.

Hvis følgen av en dobling av CO2-konsentrasjonen beregnes til 3 grader, vil det ta omtrent 24 år med dagens vekst i utslippene (3 prosent) før det er stor fare at stigningen i global temperatur vil overstige 2 grader i forhold til førindustriell temperatur. Med en klimafølsomhet på 2,3 grader, mer i tråd med de nye studiene, ville det ta omtrent 11 år mer.

Les Hans Martin Seips artikkel

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Steinar Jakobsen | 11.11.2012

    En av pionerene bak utvikling av temperaturmålinger fra satellitter har uttalt:

    “Al Gore likes to say that mankind puts 70 million tons of carbon dioxide into the atmosphere every day. What he probably doesn’t know is that mother nature puts 24,000 times that amount of our main greenhouse gas—water vapor—into the atmosphere every day and removes about the same amount every day. While this does not ‘prove’ that global warming is not man-made, it shows that weather systems have by far the greatest control over the Earth’s greenhouse effect, which is dominated by water vapor and clouds.”

    —Dr. Roy Spencer website, “Global Warming and Nature’s Thermostat,” January 28, 2008

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*