Stiller klimakrav til Nasjonal transportplan

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  tirsdag 30. okt 2012
 • AV:
  Redaksjonen

Organisasjonene Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, WWF, Bellona og Natur og ungdom står bak en felles kravliste til samferdselsministeren. Transport står for nesten en tredel av Norges klimagassutslipp. «Derfor forventer i vi at regjeringen leverer tiltak som faktisk reduserer utslippene når Nasjonal transportplan legges fram til våren», sier leder i FIVH, Arild Hermstad, som mener at det er viktig at jernbane prioriteres foran motorveier og flyplassutvidelser.

 Kravliste fra miljøorganisasjonene:

 • Nødvendig å omprioritere midler, vekk fra motorvegbygging i sentrale strøk og over på jernbane.
 • Nødvendig med alternativ finansiering, i form av bompenger fra trafikk på parallelle hovedveger, som går til jernbaneutbygging.
 • I tillegg bør ny klimaavgift på flytrafikken innføres.
 • Staten forplikter seg til utbygging av Inter City-baner, som tidfestes.
 • Lokale myndigheter forplikter seg til en miljøriktig areal- og transportpolitikk med fortetting i knutepunkter og eksisterende sentre.
 • Inter City og høyhastighetsbaner styrker hverandre, og klimagevinsten blir betydelig større.

Les mer på nettsidene til FIVH.

Spre klimavett,
del denne saken!