En giftig trekant blokkerer utviklingen

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    tirsdag 30. okt 2012
  • AV:
    Redaksjonen

oxfamInternasjonale hjelpeorganisasjoner opplever allerede at klimaendringene gir økende nød i fattige land. Oxfam publiserte nylig rapporten «Mat, brennstoff og skitten finans». Om utslippstrenden fortsetter, kan verden bli 4 til 6 grader varmere, viser de. Grensen på to grader vil passeres i vår levetid. Det vil forårsake utallige menneskelige lidelser og føre til økt fattigdom og sult. Effektive mottiltak blir blokkert av det Oxfam kaller en «giftig trekant» av politisk treghet, finansiell kortsiktighet og fossilindustriens makt. For å bryte blokkeringen må regjeringer forplikte seg til å fase ut fossile utslipp innen 2050, og rike land må gå i spissen.

For lite for sent
Fossilt brensel er langt den største pådriveren til klimaendringene, slår Oxfam fast. Skal verden nå togradersmålet, må opp til 80 prosent av kjente reserver bli værende i jorden. Dersom dagens bruk av fossilt brensel forsetter, er det stor risiko for at opp til 400 millioner flere mennesker i fattige land allerede i 2060 vil oppleve alvorlig mangel på mat og vann. Andre effekter av klimaendringene, slik som økende ekstremvær, vil gi økende skader på eiendom. Selskapet Unilever sier de allerede mister 415 milliarder i året på slike skader.

Skal verden unngå en spiral av skader, må den fase ut bruk av fossilt brensel. Dette begynner regjeringer rundt om i verden så smått å forstå. President Obama foreslår regler som vil redusere utslippene fra fossile kraftverk med 30 prosent innen 2030. EU har vedtatt å redusere utslippene med 40 prosent innen 2030. Kina har signalisert et tak på utslippene fra 2016. Dette er skritt i riktig retning, men på ingen måte det som trengs. Flere land, som Canada, Russland, Japan og Australia går dessuten feil vei og oppgir tidligere forpliktelser. De skitneste former for utslipp, fra kullkraftverk til tjæresand, blir tatt i bruk i økende grad. Utviklingsland øker også sine utslipp i en grad som er uforenlig med togradersmålet.

Særinteressene styrer
I mangel på relevant lovgivning strømmer finanser uhindret inn i fossil industri. Oxfam finner at med dagens bruk av kapital, vil vi i det neste tiåret se at hele 6 tusen milliarder dollar vil bli avsatt til utvikling av fossilindustrien. I 2012 alene brukte denne industrien 674 milliarder på slike prosjekter. I tillegg subsidieres den hvert år opp med 1,8 tusen milliarder dollar, bl.a. for å betale for de omfattende skadene de fossile produktene gir.

Utviklingen er for en stor del et resultat av den utstrakte lobbyvirksomhet som selskapene driver for å forsvare sine interesser. I 2012 brukte industrien 213 milliarder dollar på slik lobbyvirksomhet i USA og EU, noe som tilsvarer en halv million dollar om dagen.

Den «giftige trekant» av politisk treghet, finansiell kortsiktighet og særinteressene til fossilindustrien står i veien for en ansvarlig klimapolitikk. Regjeringene mangler vilje til å starte utfasingen av fossilt drivstoff, og de store investeringene i fossilindustrien fortsetter. Norge og andre land antar at fossil energi vil være viktig i overskuelig framtid. Alt er forankret i industriens egne premisser til tross for at en framtid med små utslipp av karbon er ønskelig og mulig.

GronasEnnå mulig å snu
Teknologier for lavkarbonenergi blir stadig billigere og begynner å kunne konkurrere med skitten energi. Desentralisert fornybar energi gir også betydelige muligheter for billigere energi for fattige land. Regjeringer verden over kan hvis de vil, tippe balansen til fordel for en fremtid med lave utslipp av karbon og sende signaler som får finansinstitusjonene til å trekke seg ut av fossilindustrien. Rike land kan og må starte umiddelbart, i erkjennelse av det særlige, historiske ansvar de har for de farlige klimaendringene. Da har vi fortsatt mulighet for å begrense skadene og hindre at den globale oppvarming øker mer enn 2 grader over førindustrielt nivå, slik de aller fleste land har forpliktet seg til.

Sigbjørn Grønås, professor emeritus i meteorologi ved Universitetet i Bergen. I fjor ga han ut en lærebok om klima, se: https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=6162

Kilder for artikkelen er:

http://www.oxfam.org/en/research/food-fossil-fuels-and-filthy-finance
http://www.theguardian.com/global-development/2014/oct/17/fossil-fuel-toxic-triangle-440-million-at-risk

Oxfam 2

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*