LO-topper for en ny klimapolitikk

LO topper
Fra LO-aktuelt. Fotomontasje Kristin M Johansen

Fire LO-topper karakteriserer dagens klimapolitikk som «høyst mangelfull». I et nytt klimapolitisk manifest tar de et oppgjør med det de mener er rovdrift på ressurser og etterlyser sterkere demokratisk styring av økonomien.

Det er de tre forbundslederne Jan Davidsen, Fagforbundet, Hans O. Felix, EL&IT Forbundet, John Leirvaag, NTL, samt lederen i LO i Oslo, Roy O. Pedersen som står bak klimautspillet som trykkes i denne ukas LO-Aktuelt.

NTL-leder John Leirvaag sier til LO-Aktuelt at det må en betydelig politikkendring til for å få ned utslippene. – Dette vil ta tid, så det er like greit å begynne nå.

Her kan du lese manifestet «Klimakampen – en plattform» i sin helhet.

– Vi er i gang på enkelte områder, men må tenke mer radikalt. På sikt kan vi ikke leve med det forbruket vi har av fossilt brensel. Men det handler også om industrivirksomheten, hvor vi må legge om til ny teknologi, sier Leirvaag.

En sosialt ansvarlig klimapolitikk

 – Omstillingen skal ikke skal gå på bekostning av økonomisk og sosial trygghet, men vi må og kan begynne å redusere våre egne utslipp.

Betyr det at du mener lønnsutviklingen må bremses for å begrense forbruket?

 – Vi skal stadig vekk ha mer, bytte ut ting fortere og kaste ting fortere. Det er mye å hente på å dra ned forbruket. Mer av verdiskapingen bør tas ut i mer fritid eller nedsatt arbeidstid.

De fire LO-toppene krever blant annet at:

  • Klima- og miljøkampen må settes inn i et bredt politisk perspektiv.
  • Økt demokratisk styring av økonomien.
  • Den interessebaserte, politisk-ideologiske kampen må gjenreises.
  • En radikal global omfordelingspolitikk.
Spre klimavett,
del denne saken!