Lettvint fra olje- og energiministeren

«Det er fint at oljeministeren sier hva han mener. Vi trenger en tydeligere debatt der konfliktene kommer fram. Det avgjørende er respekt for ubehagelige fakta og realisme med hensyn til de store omprioriteringene som klimautfordringene krever av oss. Ola Borten Moe gjør det for lett for seg.»

Talspersoner for Nettverk for klima og helse, Concerned Scientists Norway og Besteforeldreaksjonen tar et oppgjør med regjeringens mest markante skikkelse, og hans lettvinte omgang med fakta.

Gjennom hele det siste året, i avisinnlegg og foredrag har Borten Moe gjentatt budskapet om at vi trygt kan fortsette med dagens avhengighet av fossilt brennstoff. Selv innenfor rammene av togradersmålet vil verdens fossile energiforbruk kunne opprettholdes på om lag samme nivå som i dag, hevder han.

For å begrunne det, viser han til Det internasjonale energibyrået (IEA) og tall fra publikasjonen World Energy Outlook 2011.

Jusprofessor Beate Sjåfjell, Concerned Scientists

Oljeministeren forholder seg ikke til helheten i budskapet fra IEA, hevder de tre kritikerne, – han plukker ut det som passer ham og lukker øynene for resten.

«World Energy Outlook peker på at av de totale utslippene som kan tillates før 2035, vil fire femdeler bli brukt opp av eksisterende energikonsumerende enheter. Om ikke radikale tiltak settes i verk innen 2017, vil den infrastrukturen som da er kommet på plass, være så stor at den siste femdelen av utslippene er bundet opp. Etter 2017 vil det mao ikke vil være rom for ny infrastruktur som medfører klimagassutslipp.»

Les hele artikkelen.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*