Klimameldingen kritisk vurdert

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    torsdag 21. jun 2012
  • AV:
    Redaksjonen
Klimamelding

Besteforeldreaksjonen har gjennomgått og vurdert den nye klimameldingen. Den har positive tilløp som satsing på energisparing, kollektivtrafikk og fornybar energi. Men utslippsmålsetningene må justeres opp og ligge på nivå med anbefalinger fra FNs klimapanel, dvs. minst 25 prosent kutt innen 2020, sammenlignet med 1990. Virkemidlene er for lite håndfaste og trolig for svake til å oppnå selv de maksimalt 6-10 prosent reduksjon som er realiteten i Regjeringens målsetning.Klimaforliket som er inngått med opposisjonen på Stortinget styrker enkelte sider. Likevel er planene fortsatt langt unna det som bør være Norges bidrag til en klimapolitikk som gir en rimelig sannsynlighet for at global temperatur ved slutten av dette århundret ikke skal ha steget mer enn 2 grader siden førindustriell tid. Du kan lese hele kommentaren her: Klimameldingen. Kommentarer fra BKA.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*