Alternativ klimamelding fra FIVH

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    mandag 11. jun 2012
  • AV:
    Redaksjonen
klimarettferdighet

I en ny rapport lanserer Framtiden i våre hender gjennomførbare klimatiltak som vil innebære at Norge tar sin andel av klimakuttene på hjemmebane. Det betyr at vi innen 2020 skal kutte egne utslipp med minimum 30 ofra 1990-nivået. Målet må ikke forveksles med målet i regjeringens klimamelding, som innebærer maksimum 10 prosent kutt. Les mer om alternativ-rapporten.

Spre klimavett,
del denne saken!