«Klimaet har alltid endra seg»

Seip 2
Professor emeritus i miljøkjemi, Hans Martin Seip, skriver for nettsida om faglige spørsmål. Han har i mange år arbeidet med forskning og formidling for Cicero Senter for klimaforskning.

Mange av oss skal ut på stand i valgkampen. Der møter vi klimafornektere; de er ikke til å unngå og de gir seg aldri. Men hva sier vi til deres påstander? Dette har Hans Martin Seip hjulpet oss med, i en egen argumentsamling. – Fornekterne er ofte uimottakelige for faglige argumenter, sier han. Likevel kan det være nyttig å se hvilke svar vitenskapen gir.

Tar plass i det offentlige rom

– Etter å ha fulgt debatten lenge, og selv tatt del i den, vil jeg si at noe av det mest påfallende med klimafornekterne er hvordan de samme tingene blir gjentatt nærmest i det uendelige, uten belegg, sier Seip. – Det blir et slags ‘klippe, klippe’, som den berømte kjerringa i eventyret. Det gjelder frasen om at «klimaet har alltid endret seg», og påstanden vi ofte har hørt, om at det ikke har vært noen global temperaturøkning siden 1998. De fortsetter å påstå dette, selv om det er dokumentert feil og bare blir mer og mer feil for hvert år som går. En annen favorittpåstand er at klimamodellene ikke er korrekte – som om noen skulle ha påstått at de er perfekte, eller at de skulle være klimaforskningens eneste hjelpemiddel.

– Men hva tror du driver disse folka? Noen av dem har jo et veldig engasjement!
– Ja, det er påfallende, og jeg vet sannelig ikke. Det er selvfølgelig fristende å psykologisere – det er jo behagelig å bagatellisere klimakrisen – da kan man fortsette som før uten dårlig samvittighet. Men jeg tror vi kan slå fast at miljøproblemer har en tendens til å skape en polarisert debatt. Jeg var selv engasjert i forskning på sur nedbør tilbake på 1970-tallet, og vi hadde noe av det samme den gang.
– Mye av det som sies er hentet direkte fra reaksjonære amerikanske tenketanker. Derifra vet vi at noen av de ledende klimafornekterne blir finansiert av oljeindustrien. Jeg har ikke noe grunnlag for å anta at det gjelder i Norge. Noen har vel bare et ønske om å markere seg, tenker jeg. Det triste er at de tar plass i det offentlige rom, og dermed oppmerksomheten bort fra det vi bør diskutere – hvilke tiltak som er nødvendige for å redusere utslippene raskt nok.

Argumentsamlingen finner du her: Klimaskepsis og fornekting

Dette er de åtte hovedpåstander Hans Martin Seip erfarer går igjen::

Påstand 1: Klimaet har alltid forandret seg
Påstand 2: Det dreier seg om naturlige variasjoner, drevet av sola
Påstand 3: Temperaturstigning skyldes ikke mer CO2 i atmosfæren
Påstand 4: Det er ingen konsensus blant forskerne
Påstand 5: Klimamodellene er upålitelige
Påstand 6: Temperaturmålingene er upålitelige
Påstand 7: Det er blitt mer havis i Antarktis
Påstand 8: Det har ikke vært noen temperaturøkning siden 1998

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*