Webinar om bergvarme

  • DATO: 
    17/11/2021
  • Klokkeslett: 
    kl 13:00 til kl 15:30
  • STED: 
    På nettet

Bergvarme og varmepumper i det grønne skiftet.

Arrangør: Norce

«I energianlegg med bergvarme og varmepumper ligger det fortsatt et stort potensial for energieffektivisering og reduksjon av dagens forbruk av elektrisk energi til kjøling og varme i bygg, og med dette frigjøre elektrisk kraft til andre formål. Disse anleggene kan brukes til termisk energilagre mellom sesonger, og døgn, hvilket er viktig i en bærekraftig fremtid med energi fra fornybare kilder.»

Webinaret er åpent for alle interesserte. Program og påmelding her:
https://www.norceresearch.no/arrangementer/bergvarme-og-varmepumper-erfaringsutveksling

Spre klimavett,
del denne saken!