Concerned Scientists: Konferanse om bærekraftforskning

  • DATO: 
    23/11/2021
  • Klokkeslett: 
    kl 09:30 til kl 14:00
  • STED: 
    OsloMet, Pilestredet 46

Concerned Scientists Norway ønsker alle interesserte velkommen til årskonferanse 2021:

Hvordan blir bærekraftforskningen (ikke) til politiske løsninger?

Anerkjennelsen av både klimakrise og naturkrise kommer stadig oftere fra politisk hold, men er egentlig forskningen på planetens tålegrenser med på å informere hva slags bærekraft-løsninger det satses på?

Deltaking på konferansen er fysisk eller digital.

Program og påmelding HER

Concerned Scientists består av engasjerte vitenskapsfolk med ulik faglig bakgrunn som samles i oppfatningen om at klima- og miljøproblemene ikke har blitt møtt med tilstrekkelige tiltak fra norske politikere og myndigheters side.

Spre klimavett,
del denne saken!