Dag O Hessen: «Verden på vippepunktet»

  • DATO: 
    19/03/2020
  • Klokkeslett: 
    kl 20:00 til kl 21:00
  • STED: 
    Hele landet

Boklansering med professor Dag O. Hessen og hans bok om klima og artsmangfold «Verden på vippepunktet». 

NB. Siden det planlagte arrangementet måtte avlyses, blir det nå i stedet sendt som strømmet foredrag, slik at alle trygt kan delta hjemmefra. Sendingen starter torsdag kl 20, og du kan følge med HERIFRA

OM BOKA:
For 70 000 år siden fantes det en art, bestående av spredte bestander på noen hundre individer, som stort sett levde fredelig i et hjørne av Afrika. I dag teller arten 9 milliarder, og er i ferd med å forandre planeten fundamentalt.

Det vi gjør mot jorda registreres på en geologisk tidsskala, over hundretusenvis av år. Så omfattende er utslippene av klimagasser og reduksjonen av naturmangfoldet vi har stått for i løpet av et ørlite øyeblikk i klodens lange historie.

Med utgangspunkt i forskning, ikke skremselspropaganda, viser forfatteren hvordan det står til med natur og klima. Det store usikkerhets- og risikomomentet er ulike tilbakekoblingsmekanismer som medfører at forandringene kan forsterkes.

Samtidig er også den menneskelige kulturen i konstant endring. Kanskje står vi også her foran et vippepunkt i dag? Vil vi klare å snu utviklingen tidsnok til å avverge de verste scenariene?

Spre klimavett,
del denne saken!