Frokostmøte: Klimasøksmålet til Høyesterett?

  • DATO: 
    25/02/2020
  • Klokkeslett: 
    kl 08:30 til kl 09:45
  • STED: 
    Domus Juridica

I slutten av januar avga Borgarting lagmannsrett sin dom i Klimasøksmål Arktis, hvor staten ble frifunnet for brudd på Grunnlovens miljøparagraf, § 112. Miljøorganisasjonene omtalte dommen som «et stort skritt nærmere seier», men var likevel misfornøyde med resultatet. De har bestemt seg for å anke dommen, og i disse dager skrives anken til Høyesterett.

Vi regner med at saken vil komme opp for Høyesterett i løpet av året, så dette kan være en flott mulighet til å lære med om dommen fra lagmannsretten og hva en ankesak vil fokusere på.

Program:
08:30 Enkel servering
08.45-09.45: Advokat Cathrine Hambro presenterer den ferske anken. Resten av panelet kommenterer og diskuterer saken.

Deltakere:
CATHRINE HAMBRO, miljøorganisasjonenes advokat i Klimasøksmål Arktis
KETIL LUND, tidligere høyesterettsdommer, prosessfullmektig for Besteforeldrenes klimaaksjon, som er partshjelper i saken
ERLEND ANDREAS METHI, seniorrådgiver NIM – Norges institusjon for menneskerettigheter, med ansvar for miljø og klima
EIVIND SMITH, professor i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Ordstyrer:
HILDE FIRMAN FJELLSÅ, jurist og journalist, som blant annet har dekket klimasøksmålet for Energi og Klima.

Vi håper å se dere der! Her er facebook-arrangementet.

Vennlig hilsen Siri Fløgstad Svensson,
for arbeidsgruppen Klimasøksmål Arktis

Spre klimavett,
del denne saken!