Klimamesse Oslo domkirke

  • DATO: 
    26/07/2021
  • Klokkeslett: 
    kl 18:00 til kl 19:00
  • STED: 
    Oslo domkirke

Velkommen til klimamesse torsdag 26. august.
Etterpå går vi mot Eidsvolls plass i opptog.

Biskop Kari Veiteberg holder appell.
Teolog og forfatter Sindre Skeie preker.

Havet stiger, ekstremværet øker, økosystemer ødelegges. Vi er på vei mot en global oppvarming over 1,5 grader. I Norge forbruker vi tre planeter, selv om vi bare har én.

Makter vi å forstå uten å fortvile? Kan klimasorg, frykt og sinne drive oss til nyskapende gjerninger, til mer «grønn kjærlighet»? Kan vi på nytt se helhet, sanse hellighet, glede oss over skjønnhet – og aktivt verne natur og klima?

Sammen inviteres vi til vårt dypeste kall:
Å elske Gud over alle ting, vår neste som oss selv og  Skaperverket. Å elske livet i alt som lever. «For i ham er alt blitt skapt i himmelen og på jorden, alt er skapt ved ham og til ham.» (Kol 1:16)

Sammen vil vi:

– synge, rope og be om rettferdighet, fred og kamp for skaperverket
– vise at kirkegang og samfunnsengasjement hører sammen
– integrere troen, håpet og kjærlighetens handlinger
– love å be og handle, før det eneste vi kan er å be

Inge Westly, Elisabet B. Breen, Asle R. Rossavik, Marion Grau, Erling Birkedal, Anne-May Grasaas, Leif Gunnar Engedal, Kristin G. Raaum, Carl Petter Opsahl, Sunniva Gylver, Erhard Hermansen, Martin Enstad, Knut Grønvik, Per Ivar Våje, Marius Mjaaland og Hans-Jürgen Schorre.

Del og resirkuler, få med flere! Ta med familie, kolleger, venner – og gjerne et blomsterkors til opptoget etterpå. 

Vil du vite mer om teologisk motivasjon? opprop.net/teologenesklimaaksjon  
Se også Guds skaperverk-vårt hjem 

 

Spre klimavett,
del denne saken!