BKA diskusjonsmøte Alta

 • DATO: 
  10/08/2021
 • Klokkeslett: 
  kl 19:00 til kl 20:30
 • STED: 
  ALTA bibliotek

Kjære medlemmer i BKA i Alta og Kautokeino!

Vi trenger å snakke sammen; vi trenger å aktivisere oss; vi trenger å påvirke. Derfor inviteres du til dette møtet.

Som du vet har Besteforeldrenes klimaaksjon disse formålene:

 • Å motvirke menneskeskapt global oppvarming, som er en etisk utfordring og et spørsmål om rettferdighet mellom generasjonene og solidaritet i verden.
 • Å bruke våre erfaringer i arbeidet med å få til gjennomgripende endringer i samfunn og levemåte.
 • Å gi kritiske innspill og folkelig aksjonering for å øke presset på politikere, samfunnsaktører og allmennheten til nødvendig handling, basert på grunnlovens §112 (miljøparagrafen).

Les mer: https://www.besteforeldreaksjonen.no/hvem-er-vi/formal-og-vedtekter/

Her i Alta er vi noen BKA-medlemmer som rett før koronaen stengte landet, hadde planlagt å få i gang en lokal aktivitets- og aksjonsgruppe.

Nyhetsbildet i sommer med hetebølger, skogbranner og flommer i flere verdensdeler har skremt oss alle.

Dette kan komme til å bli våre barnebarns framtid, og klimapolitikken vil bestemme våre etterkommeres levevilkår.

13. september er det stortingsvalg. Hva er de ulike partienes svar på de spørsmålene vi stiller om klimautfordringer?

For å vekke oppmerksomhet omkring dette emnet inviterer vi til dette diskusjonsmøtet på Alta bibliotek.

Vi ønsker å mobilisere til aktivitet for å vise ungdommen som kjemper for sin fremtid at vi støtter dem.

I valgkampen vil det være både stands med agitasjon og diskusjon, og politiske møter.

Vi ønsker å la vår stemme bli hørt. Hvis du er opptatt av å få klimasaken ved dette valget høyt på dagsorden:

Kom på medlemsmøtet og bli med! Få gjerne med deg noen som ikke har meldt seg inn ennå!

Hilsen

Marit Bjerkeng         Ola Sletvold           Nina Østlyngen

Spre klimavett,
del denne saken!