Valgmøte: Kan framtida bli grønn?

  • DATO: 
    31/08/2017
  • Klokkeslett: 
    kl 15:30 til kl 17:00
  • STED: 
    Litteraturhuset i Oslo, Kjelleren

Klimavalgalliansen inviterer til møte på Litteraturhuset i Oslo 31. august. Midt i stortingsvalgkampen er tida inne for en samtale mellom generasjonene – for et annerledes valg-event! Da Aftenposten ved nyttår kom med artikkelen “Skjebnetid for klodens klima”, satte det fart på tankene hos mange nordmenn: Hva slags arbeidsliv, velferd, levestandard og livskvalitet vil det grønne skiftet innebære?

Nestorene Jørgen Randers (“Grenser for vekst” -72) og Bredo Berntsen (miljøhistoriker) konfronterer i samtalen yngre miljøprofiler som Lan Marie Berg, med hvordan vi skal skape en bedre tilværelse for våre etterkommere. “Forskningsaktivist” og professor Jørgen Randers har nylig vært ute med boka “Re-Inventing Prosperity” om grønn vekst og livsvalg på vegne av kommende generasjoner som gir en mengde fordeler allerede her og nå.

Miljøhistorien som statsviter Bredo Berntsen viser med essayet “Homo Sapiens versus Homo Suicidales?” belyser behovet enhver av oss nå har for å få kunnskap om hvilken vei utviklingen faktisk har gått og går – på godt og vondt – for naturen og vårt eget livsmiljø.

Samtalen styres av Andreas Ytterstad, institutt for journalistikk og mediefag (HiOA) og Concerned Scientists.

Med to eldre mot to yngre miljøprofiler vil temaet «fra overforbruk og overbelastning på naturen, til fordelaktige levekår?» besvares i en kritisk dialog – utover typiske skillelinjer og miljøpolitikkens generasjonskløfter.

Vel møtt til sofasamtale om de eldres ideer i lys av yngres syn på livskvalitet for framtida.

 

Spre klimavett,
del denne saken!