Årsmøte BKA Oslo – UTSATT

  • DATO: 
    18/03/2020
  • Klokkeslett: 
    kl 18:00 til kl 20:00
  • STED: 
    Oslo

Til medlemmer i Besteforeldrenes klimaaksjon, Oslo og omegn.

Det er krevende tider. Styret i lokallaget velger å utsette årsmøtet som var planlagt 18.3, inntil videre. Det har å gjøre med faren for corona-smitte og faglige råd fra myndighetene. Vi håper å kunne gjennomføre årsmøtet før sommeren. Dersom det fortsatt blir frarådet å samle større grupper, vil vi invitere til en nettkonferanse. Dette kommer vi tilbake til.

Styret som er foreslått av valgkomitéen blir et interimsstyre inntil årsmøtet kan avholdes. Alle i det nåværende styre fortsetter med unntak av varamedlem Marit Vedeld. Styret utvides med Svein Rognlien som fast medlem, og Heidi Gretland og Liv Marit Henriksen som varamedlemmer. Linda Parr vil fungere som interimsstyrets leder.

Vi regner ikke med å kunne ha våre faste markeringer på første fredag i måned de nærmeste månedene. Vi holder dere oppdatert via epost og lokallagssiden til Oslo og omegn som nå blir fortløpende oppdatert på BKA sin hjemmesiden.

Ta godt vare på deg og dine.
Linda Rundquist Parr, leder av Besteforeldrenes klimaaksjon, Oslo og omegn

Spre klimavett,
del denne saken!