Klimaproblemet Equinor

 • DATO: 
  28/02/2020
 • Klokkeslett: 
  kl 08:00 til kl 10:00
 • STED: 
  Grand Hotell

Norsk klimastiftelse inviterer til klimafrokost med tema: Equinors klimaprobelemer – hvor tålmodige skal vi som eiere være?

 • Kan et krav til selskapet være at nyinvesteringer må skje i prosjekter som er et positivt bidrag til klimamålene – og ikke omvendt?
 • Er det i statens interesse at Equinor pløyer ned store summer årlig på å lete etter olje verden rundt? Er staten bedre tjent med å kreve større utbytte?
 • Hvilket handlingsrom har staten som storkapitalist og majoritetsaksjonær i Equinor?

Mer info og påmelding HER

Spre klimavett,
del denne saken!