Trondheim: Besteforeldrene med temamøte

  • DATO: 
    10/03/2014
  • Klokkeslett: 
    kl 18:30 til kl 20:30

Sted: Thora Storm (tidligere Gerhard Schønings) videregående skole. Auditoriet i 4. etg. Inngang hjørnet på den gamle bygningen (innerst i skolegården, til venstre).

Otto«Klimautfordringen: Hva er vi nødt til å gjøre, og hva hindrer oss i å gjøre det?» Innledning ved Otto M. Martens.

Siden oppstarten i 2006 har Otto vært aktiv i Besteforeldreaksjonen, i Trondheim og på landsbasis. Han har skrevet i avisene, holdt appeller og deltatt på talløse politiske møter. I fjor fikk han Adresseavisens “hedersrose” og et helsides oppslag. – Alt som kan bidra til at klimasaken kommer fram i media er bra, sier han. Men politikerne er han lite fornøyd med. – De sier «ja, det dere gjør er bra» og dill og dall, og så skjer det ingenting. At det er for sent å gjøre noe, vil han likevel ikke høre snakk om – Det er en menneskelig sak. Og mennesker flest har omløp i hodet. Mennesker har begynt å tenke annerledes mange ganger før. 

Spre klimavett,
del denne saken!