Tromsø: møte om Melkøya og elektrifisering

  • DATO: 
    28/05/2024
  • Klokkeslett: 
    kl 19:00 til kl 21:00
  • STED: 
    Bankhjørnet Rødbanken, Storgata 65, Tromsø

Besteforeldrenes klimaaksjon i Troms arrangerer åpent møte om «Melkøya, klimaet og livsgrunnlaget for folk her nord».

Bakgrunnen er regjeringas vedtak om elektrifisering av gassanlegget på Melkøya med strøm fra land. Strømmen er tenkt erstattet med vindkraftutbygging i natur- og reindriftsomåder, som vil bli historiens største naturinngrep i Finnmark.

Innledere er Kjell Magne Derås, Naturvernforbundet i Finnmark, og Ingunn Elstad, Besteforeldrenes klimaaksjon i Troms. Sametingspresident Silje Karine Muotka, som nå vurderer søksmål mot staten i Melkøya-saka, vil sende en videohilsen til møtet.

Det blir musikkinnslag, og god tid til diskusjon og spørsmål. Vel møtt!

Spre klimavett,
del denne saken!