Eidsvoll: fottur på Verdens myrdag

  • DATO: 
    02/06/2024
  • Klokkeslett: 
    kl 12:00 til kl 15:00
  • STED: 
    Stormyra, Eidsvoll

Spre klimavett,
del denne saken!