Tromsø: Seminar om olje og bærekraft

  • DATO: 
    12/09/2016
  • Klokkeslett: 
    kl 09:00 til kl 15:00
  • STED: 
    Aud Max, Administrasjonsbygget

uit logoEr utvinning ​av arktisk olje og gass forenlig med togradersmålet?

Det arrangeres et ett-dagsseminar og paneldebatt ved Universitetet i Tromsø om letevirksomhet og utvinning av olje og gass i nordområdene i et klimaperspektiv. Det skal være et dypdykk i problematikken, sier arrangørene, samtidig som man forsøker å få til noe som har en bred appell og som kan samle mange tilhørere. Seminaret er åpent for alle interesserte. Målgruppen er studenter og ansatte ved UiT, skoleklasser i videregående, miljøaktivister, politikere, og journalister og mediefolk. Seminaret vil være på engelsk.

https://uit.no/tavla/artikkel/476411/er_utvinning_av_arktisk_olje_og_gass_forenlig_me

Der det førindustrielle mennesket overforbrukte ressurser som i prinsippet var fornybare, tapper industrisamfunnet i tillegg planeten for råmaterialer som finnes i begrensete mengder. Bildet viser Goliat-plattformen på vei mot Hammerfest.

Der det førindustrielle mennesket overforbrukte ressurser som i prinsippet var fornybare, tapper industrisamfunnet i tillegg planeten for råmaterialer som finnes i begrensete mengder. Bildet viser Goliat-plattformen på vei mot Hammerfest.

 

Spre klimavett,
del denne saken!