Oslo: Møte om landbruket og klima

 • DATO: 
  15/09/2016
 • Klokkeslett: 
  kl 18:00 til kl 20:00
 • STED: 
  Eldorado i Torggata

melkeku

Besteforeldreaksjonen inviterer til foredrag og debatt:
Landbruket – klimaversting eller viktig for å stoppe klimaendringene?

 • Er kuer miljøsvin?
 • Spiller typen landbruk noen rolle for klimaet?
 • Hva slags landbruk kan produsere nok mat og kjøle planeten?

Innleder: Aksel Nærstad, seniorrådgiver i Utviklingsfondet (www.utviklingsfondet.no) og internasjonal koordinator for More and Better Network (www.moreandbetter.org) – et globalt nettverk som arbeider for mer og bedre støtte til landbruk og landsbygdutvikling for å bekjempe sult og fattigdom.

Foredraget vil ta opp hvordan ulike former for landbruk bidrar til klimaendringer, hvordan klimaendringer rammer landbruket, og hva slags landbruk som kan være en hovedfaktor for å stoppe klimaendringene. Det blir åpnet for spørsmål og debatt etter foredraget. Kaffe/te serveres ved inngang.

Innlegg også ved Arild Hermstad. Medlemmer av Norsk Bonde- og Småbrukarlag og FIVH er spesielt velkomne.

Spre klimavett,
del denne saken!