Temamøte Trondheim: Om veksten og fysikkens grenser

  • DATO: 
    06/01/2014
  • Klokkeslett: 
    kl 19:00 til kl 21:00

Besteforeldreaksjonen starter opp sine månedlige temamøter. mandag 6. januar.

Nytt møtelokale: i Batteriet, Schultz gt. 8, hjørnet mot Presidentveita. (Huset ligger rett bak Tordenskiold ved Vår Frue kirke. Ytterdøren er låst, ring på den øverste ringeknappen, som er merket Batteriet.)

Tema for møtet er: “Produksjon, vekst og fysikkens grenser: nøkkelen til å forstå klimaproblemet.” Per Bjørn Foros innleder.

Spre klimavett,
del denne saken!