Årsmøte Besteforeldreaksjonen Oslo og omegn

  • DATO: 
    06/02/2014
  • Klokkeslett: 
    kl 17:30 til kl 19:30

Årsmøte med påfølgende medlemsmøte
Tid: 6. februar 2014 kl 17:30
Sted i HiOA, Seniorsentret, Falbesgt. 5, Oslo.

Program årsmøte
Konstituering
Årsmelding
Regnskap
Innkomne forslag
Valg

Medlemsmøte
Innledning ved styremedlem i Besteforeldreaksjonen Per Bjørn Foros: 
Illustrert drama i tre akter: «Hvordan 1900-tallet formet oss. Fra en fast til en flytende verden. Hva nå?»

Etter årsmøtet og innledningen: Hvor går veien videre? Diskusjon med litt servering attåt.

 

Spre klimavett,
del denne saken!