Fakkeltog for Førdesfjorden

  • DATO: 
    26/02/2022
  • Klokkeslett: 
    kl 19:00 til kl 20:00
  • STED: 
    Oslo: Tigeren ved Østbanen

Verden trenger metaller og mineraler. Særlig når elektrifiseringen øker for å senke klimagassutslipp.
Dette øker presset på de norske mineralressursene.
Men: Norge er faktisk ett av to land i hele verden som fortsatt tillater gruvedumping. Vi må stille strengere krav.
Førdefjorden er en verdifull og sårbar fjord som står i fare for å dø helt ut av avfall fra gruvedrift.
Derfor, for å rette søkelyset mot dette, skal vi gå i fakkeltog for Førdefjorden lørdag 26. februar.

Vi møtes ved Tigeren klokken 19.00 og går derifra til Eidsvoll plass med engasjement!

Facebookarrangementet https://fb.me/e/1FqnGSDBu

Arrangør: Natur og Ungdom

Se også: «En selvforsvarskamp»


Spre klimavett,
del denne saken!