«En selvforsvarskamp»

repparfjord 3
Foreløpig stopp i Repparfjord: Etter protestleiren sist sommer, trakk selskapet som skulle kjøpe kobberet seg. NU håper de skal lykkes å stoppe gruvedumping også i Førdefjorden. Bilde fra Natur og Ungdom.

Vi blir overveldet av alle natur- og miljøødeleggelsene som er på gang i Norge nå, sa den nyvalgte lederen i Natur og Ungdom, Gina Gylver, da hun gjestet Besteforeldrenes lokallagsmøte denne uka. – Gruvedumping, monsterveier, nedbygging av matjord, – å prøve å stoppe de verste tingene oppleves som rent selvforsvar fra vår side!

Grunnleggende galt

Generasjonsansvaret er for Besteforeldrenes klimaaksjon det viktigste. Da gjør det inntrykk å høre et ungt menneske som Gina Gylver fortelle om fortvilelsen mange i hennes generasjon kjenner på når de ser at naturen blir demontert bit for bit – som om vi har ubegrenset med areal og ressurser, – og uten at beslutningstakerne ser ut til å bry seg særlig om helheten i det som skjer.
– Når det er mulig å planlegge for å bygge en firefelts motorvei tvers gjennom et naturreservat, som i Lågendeltaet ved Mjøsa, da er noe grunnleggende galt et sted!

Gruvedumping må stoppes

Saken som for tida engasjerer Natur og Ungdom mer enn noe annet, er den planlagte dumpinga av gruveslam i Repparfjorden i Finnmark og Førdefjorden på Vestlandet, der det er gitt tillatelse til å dumpe 250 millioner tonn forurensa masser. Et lastebillass hvert annet minutt døgnet rundt i flere tiår! Til tross for at det er en nasjonal laksefjord, rein og artsrik. En gyte- og fiskefjord som har gitt grunnlag for bosetting og næring i tusener av år.

Havforskningsinstituttet, sjømatnæringa, reiselivsnæringa og en samlet norsk miljøbevegelse har på det sterkeste advart mot gruvedumping i Førdefjorden. – Norge er ett av to land i hele verden som tillater nye gruveprosjekter med sjødeponi. Det er dessuten ulovlig å forurense unødvendig, og dagens teknologi muliggjør langt mer miljøvennlige løsninger enn å dumpe restmassene i sjøen, sa Gina Gylver.

Kampanjen mot gruva ved Førdefjorden trappes nå opp. Og Ginas oppfordring til støtte vekker naturlig nok gjenklang hos mange medlemmer i BKA. – Dette er ei svært viktig sak her i området, sier Eldrid Skudal i Sande i Sunnfjord. – Vi veit at fjorden kan bergast, det finst metodar for gruvedrift som er berekraftig og langsiktige. Ting kan snu, ikkje alle vedtak er gjort!


Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*