Stiftelsesmøte Citizens’ Climate Lobby

  • DATO: 
    18/09/2019
  • Klokkeslett: 
    kl 16:30 til kl 18:00
  • STED: 
    Grønlandsleiret 12

Invitasjon til opprettelse av Citizens’ Climate Lobby (CCL) Norge

Sted: Grønlandsleiret 12, møterommet til de norske kvekerne

Via Internett: Interesserte vil få tilsendt link til nettmøtet, send en epost med tema CCL Norge 2019 til: integralion@hotmail.com

Initiativet til møtet kommer fra Ingunn Grande, Son og Anders Ekeland, Eiksmarka

Bakgrunn
KAF-aktivist miljøet i Norge (KarbonAvgift til Fordeling) har helt siden 2014 vært i kontakt med Citizens’ Climate Lobby, som oppstod i USA som en organisasjon som arbeider for å få gjennomslag for klimaforsker James Hansens forslag om «Carbon Fee and Dividend».

I det siste året har personer interessert i å fremme KAF henvendt seg til CCL i USA, Sverige og Danmark for å kunne delta i kampen for innføring av KAF i Norge.

Tiden er helt klart moden for at KAF-arbeidet i Norge har et mer synlig kontaktpunkt på nettet og at vi bidrar med våre erfaringer med å fremme KAF til CCL avdelingene i andre land, først og fremst i Europa.

Dagsorden for stiftelsesmøtet
Det er noen formaliteter som kreves av CCL for å opprette en CCL-avdeling i Norge. CCL overlater til hver avdeling (nasjonale og regionale) å bestemme hvilke arbeidsmetoder som er best for dem. Informasjon om dette vil komme i form av et forslag til vedtekter som vil bli sendt til de som melder sin interesse for møtet. CCL Norge skal være en demokratisk medlemsorganisasjon, med en valgt ledelse og med kontingent som må være betalt for å oppnå medlemsrettigheter.

Det vil også bli sirkulert et forslag til arbeidsplan. Hovedpunktet er at CCL Norge opprettes for å «sluse» personer inn i KAF-aktivistmiljøet. I tillegg kommer deltakelse i relevante CCL-Europe aktiviteter, først og fremst med en underskriftsaksjon rette mot EU parlamentet. Den trenger 1 million underskrifter før 1. mai 2020. Det vil også bli skoleringstilbud i regi av CCL Canada (Cathy Orlando som også kan ses på U-Tube).

CCL Norge vil som CCL i Europa – og i hvert enkelt land – ha telefonmøter som sin viktigste interne kommunikasjonsmåte.

Alle KAF-aktivister er hjertelig velkomne til å delta på stiftelsesmøtet!

Med KAFlig hilsen, Ingunn Grande og Anders Ekeland

Vil du delta, eller har spørsmål og/eller forslag skriv til: Ingunn Grande,
integralion@hotmail.com

Spre klimavett,
del denne saken!