Klimafrokost om utfasing av olje

DATO: 26/09/2019

KLOKKESLETT: kl 08:30 til kl 10:00

STED: Grand Hotell | Karl Johans gt 31

Hvordan avrunder vi oljealderen med stil?

Torsdag 26. september inviterer Norsk Klimastiftelse til klimafrokost med et tema som blir mer aktuelt for hvert år som går: Hvordan avrunder vi oljealderen med stil parallelt med at vi utvikler ny næringsvirksomhet og ny verdiskaping?

Utgangspunkter er:

  • Oljens betydning i norsk økonomi vil falle. Det kommer tydelig fram i regjeringens perspektivmelding.
  • Norge har et stort behov for å erstatte arbeidsplasser knyttet til oljesektoren med andre produktive jobber.
  • Paris-avtalen og klimapolitikk vil i økende grad sette rammer rundt oljesektoren, både internasjonalt og i Norge

Mer info og påmelding HER

 

Spre kunnskap –
del denne saken!