Skogbruk, miljø og klima

  • DATO: 
    05/02/2019
  • Klokkeslett: 
    kl 19:00 til kl 21:00
  • STED: 
    Trondheim kunsthall

Naturvernforbundet inviterer til temamøte: Skogbruk og kvalitetstrevirke i et miljøperspektiv.

Skogbruk har lenge vært en av landets viktigste næringer og Norge har i løpet av de siste ti årene blitt en netto eksportør av tømmer og massevirke. Hvordan vi bruker og forvalter skogen har betydning for tur- og friluftsområder, CO2-utslipp og artsmangfold. I byggenæringen er bruk av trevirke blitt mer utbredt på grunn av dets unike egenskaper og som et miljøvennlig alternativ til stål og betong.

På miljøkveld 5. februar ønsker vi derfor å få belyst muligheter og utfordringer knyttet til skognæringen. Tema som vil bli belyst er etterspørsel etter trevirke i byggenæringen, skogens betydning for klimagassutslipp og hvordan man sikrer kvalitet på trevirket samtidig som man tar vare på naturen.

Gjermund Andersen er skogeier i Nordmarka. Han vil gi oss et innblikk i hvordan man kan styre norsk skogbruk i en mer lønnsom retning og fordelene dette har for blant annet tømmerkvalitet, binding av karbon og artsmangfold. I tillegg kommer Jon Godal, nestor innen tradisjonshåndtverk og kulturminebevaring som vil innlede om kvalitetsvirke vs. industriskog.

Se også: https://www.facebook.com/events/285320512153568

Spre klimavett,
del denne saken!