Foredrag om klima og etikk

  • DATO: 
    13/02/2019
  • Klokkeslett: 
    kl 19:00 til kl 21:00
  • STED: 
    Litteraturhuset i Trondheim

KLIMA-KRISEN: HVORFOR SAGER VI OVER DEN GREINA VI SITTER PÅ?
Foredrag ved Bjørn Kåre Myskja.

Det er våre kollektive handlinger som har ført til klimakrisen. Det er vitenskapelig konsensus om situasjonen. Det er mye vi er enige om må gjøres. Hvorfor kommer likevel tradisjonell moraltenking til kort overfor slike utfordringer? Hvorfor finner vi så lett argumenter for ikke å gjøre noe?

Myskja er professor i etikk og politisk filosofi ved NTNU. Han har særlig forsket på etiske spørsmål knyttet til utvikling og bruk av ny teknologi og på forholdet mellom eksperter og legfolk.

Gratis inngang.
Arrangør: Besteforeldrenes klimaaksjon

Spre klimavett,
del denne saken!