Seminar Oslo: Nullutslipp – er det mulig?

  • DATO: 
    28/05/2015
  • Klokkeslett: 
    kl 12:30 til kl 15:30
  • STED: 
    Miljøhuset Oslo

ForUM for utvikling og miljø inviterer til seminar med utgangspunkt i spørsmålet: «Netto nullutslipp» – er det mulig? Og hva er utfordringene?

Begrepene «netto-null utslipp» og «karbonnøytralt» blir i økende grad brukt for å beskrive målet for planetens klimagassutslippsregime mot 2030/2050. Siden det finnes måter å oppnå en viss grad av karbonnøytralitet, uten å eliminere bruken av fossilt brensel helt, stiller vi spørsmål ved om dette konseptet bare er en rømningsvei for fossilt brensel-industrien, eller om det faktisk er en vei å gå mot et bærekraftig utslippsregime.

Les mer og meld deg på seminaret her: http://www.forumfor.no/kalender/seminar

Spre klimavett,
del denne saken!