Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

  • DATO: 
    04/06/2015
  • Klokkeslett: 
    kl 09:30 til kl 14:00
  • STED: 
    Gamle Logen

r og d

R&Dialogue og Energi21 inviterer til seminaret: Norge i 2050: et lavutslippssamfunn.  Hvordan skal Norge bli et lavsutslippssamfunn i 2050? Hvem er ansvarlig for suksess og hvilke tiltak må gjennomføres for å nå dit vi vil? Veien frem mot et lavutslippssamfunn krever innsats og engasjement hos politikere, næringsliv, akademia og folk flest. Vi må mobilisere bredt for å få til store samfunnsendringer og enkeltpersoner har en viktig rolle å spille for å oppnå klimamålene norske politikere har forpliktet seg til. Vi må gjøre mer av det vi er gode på, og har forutsetninger for, dersom vi skal lykkes med omstillingen. R&Dialogue og Energi21 ønsker med dette seminaret å belyse hvilke virkemidler som faktisk fører til klimagassreduksjon, arbeidsplasser og ny teknologi.

Mer om programmet, der også Besteforeldreaksjonen deltar:
http://bellona.no/event/norge-2050-et-lavutslippssamfunn

Merk påmelding innen mandag 1. juni, klikk her

Spre klimavett,
del denne saken!