Oslo: frokostmøte om Klimautvalget 2050

  • DATO: 
    21/11/2023
  • Klokkeslett: 
    kl 08:00 til kl 10:00
  • STED: 
    Kulturhuset, Youngsgt 6, Oslo

CICERO arrangerer fire frokostmøter med temaer fra NOU-en Omstilling til lavutslipp, skrevet av Klimautvalget 2050. 21. november er temaet energi og næringspolitikk.

Klimautvalget 2050 sier blant annet at Norge ikke kan legge til grunn at vi kan kjøpe kvoter for å nå klimamålene. Det betyr at alt næringsliv må tilstrebe nullutslipp fra egen virksomhet. I tillegg må det ha tilstrekkelig fornybar energi til å erstatte fossil energi og hele økonomien og produksjonssystemet må legges om til å bli sirkulær.

Mer om møtet og påmelding her: Cicero diskuterer Klimautvalget 2050

Vil også bli strømmet HER

Spre klimavett,
del denne saken!