Oslo: Lansering av Barnas klima- og miljørapport

  • DATO: 
    17/11/2023
  • Klokkeslett: 
    kl 14:00 til kl 15:00
  • STED: 
    Klimahuset. Botanisk hage

Før klimaforhandlingene COP28 begynner i Dubai: Barnas klimapanel legger fram rapporten sin. Kom og hør på barnas stemme!

Bare 18 % av barn og unge i Norge føler at de blir hørt i saker om klima og miljø, selv om norsk lov sier at alle barn har rett til å bli hørt og tatt hensyn til. Vi ser også en økning i hvor mange som mener det er viktig å stoppe klimaendringene. Kom og hør mer om dette, og få innblikk i hva barn og unge mener om klima og miljø.

Barnas klimapanel består av åtte representanter, som er demokratisk valgt fra ulike steder i Norge. Barna i panelet er mellom 11 og 14 år. Rapporten de har skrevet er basert på innspill fra barn over hele landet, i tillegg til en undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Miljøagentene og Redd Barna. I undersøkelsen ble 1021 barn og unge i alderen 8-19 år, spurt om deres holdninger til klima og miljø.

Program:
– rapporten og hovedfunn presenteres, med nesten hele Barnas klimapanel til stede
– debatt med klimaminister Andreas Bjelland Eriksen og representanter fra energi- og miljøkomiteen på Stortinget, ledet av Barnas klimapanel

Følg med på arrangementet på facebook: https://fb.me/e/4ECbUovcw

 

Spre klimavett,
del denne saken!